Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pierws12/domains/tenisciechocinek.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 73
Regulamin 2018 | Tenis w Ciechocinku

Szczegółowy regulamin

Challenge – osoby kontaktowe, e-mail:

CHALLENGE 2018 – zasady rozgrywania spotkań:

 1. Rozgrywki Challenge przeznaczone są dla tenisistów – amatorów.

 1. Przez amatora rozumie się: a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku Tenisowego b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób sklasyfikowanych na listach PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji wynosi 5 lat. W kategoriach powyżej lat 16-tu okres karencji wynosi 10 lat. Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.

 1. Celem rozgrywek jest popularyzacja tenisa ziemnego oraz możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.

 1. Zawody „Challenge” trwają od 01.06.2018 do 30.09.2018 na ciechocińskich kortach tenisowych przy ul. Widok.

 1. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują „krok po kroku”. System ten polega na tym, że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z pięciu poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży zajmuje na liście miejsce pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.

 1. Pierwsza lista klasyfikacyjna sezonu 2018 zostaje ustalona na podstawie końcowego rankingu sezonu 2017. Osoby niebiorące udziału w rozgrywkach 2017 będą dopisywane do listy według kolejności zgłoszeń. Osoby zgłaszające w trakcie rozgrywek będą wpisane na kolejną listę obowiązującą od poniedziałku i zaczynają rywalizację od ostatniego miejsca. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach jest spełnienie punktu

 1. Na kortach zostaje wywieszona lista zawierająca aktualną klasyfikację Challange, kontakt do zawodników oraz listę wyzwań, gdzie wpisuje się w odpowiednich rubrykach nazwisko zawodnika wyzywającego, wyzwanego oraz datę wyzwania. Na osobnej liście wpisuje się wynik meczu i datę jego rozegrania.

 1. Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest jest match-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Rozegranie seta decydującego w innym systemie niż określony regulaminem skutkuje zweryfikowaniem wyniku jako nierozegrane.

 1. W przypadku wygranej zawodnika niżej sklasyfikowanego przesuwa się on na miejsce gracza wyżej sklasyfikowanego, które zajmował w chwili wywołania meczu, a pokonany spada o jedną lokatę w dół. Jeśli zaś wygra zawodnik wyżej sklasyfikowany, obie osoby pozostają na tych samych pozycjach. To znaczy, gdy w tym samym tygodniu np.: zawodnik z miejsca nr 5 wygra z osobą z miejsca nr 1, a w kolejnym spotkaniu (w tym samym tygodniu) przegra z zawodnikiem z miejsca nr 9 to na nowej liście osoba zajmując miejsce nr 5 zajmuje pozycję nr 1, dotychczasowy lider rankingu spada o jedną pozycję, zaś osoba z miejsca nr 9 awansuje na pozycję nr 5, czyli miejsce które zajmował przeciwnik w chwili wymówienia spotkania, ponieważ wywołując przeciwnika maksymalnie o 4 pozycje wyżej, nie można awansować dalej niż o 4 miejsca, bez względu na przebieg innych gier. Natomiast gdy osoba z miejsca nr 1 przegra wpierw z osobą z pozycji nr 3, a później z nr 4 to w takim wypadku decyduje kolejność rozgrywanych spotkań, czyli na nowej liście gracz z miejsca nr 3 jest na pozycji nr 1, gracz z miejsca nr 4 na pozycji nr 2, a dotychczasowy lider na miejscu nr 3.

 1. Wyniki oraz aktualizowanie listy będzie wpisywane na stronie www.tenisciechocinek.pl w zakładce, CHALLENGE każdą niedzielę.

 1. Osoba wymawiająca mecz zawodnikowi zajmującemu wyższą pozycję, wpisuje to z dokładną datą na tablicy na kortach oraz niezwłocznie informuje zawodnika zajmującego wyższą pozycję, iż został wyzwany na mecz.

 1. Każdy zawodnik może wymówić mecz osobie zajmującej maksymalnie pięć pozycji wyżej od niego.

 1. Zawodnik wyzwany powinien w ciągu 2 dni od daty wymówienia spotkania skontaktować się z zawodnikiem wymawiającym mecz, by wspólnie ustalić termin jego rozegrania co powinno nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wymówienia spotkania. Odmowa gry w przewidzianym w regulaminie terminie powoduje zweryfikowanie wyniku meczu jako walkower na korzyść wyzywającego.

 1. W przypadku nie rozegrania spotkania z powodu złych warunków atmosferycznych, stanu kortów lub nagłych wypadków losowych nie skutkuje to weryfikacją wyniku jako walkower na korzyść wyzywającego.

 1. Każdy zawodnik w jednym tygodniu może być wyzwany na pojedynek maksymalnie 1 raz Każde kolejne wymówienie na mecz w tym samym tygodniu musi odbyć się za zgodą gracza wyzwanego.

 1. Zawodnicy umawiają się na mecze na podstawie aktualnej listy do czasu następnej aktualizacji. Nie można umawiać się na spotkania z wyprzedzeniem 2, 3 tygodniowym.

 1. Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność / kontuzję korzystając z tzw. urlopu. Okres urlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wymawiać pojedynków zawodnikowi urlopowanemu. Korzystanie z urlopu powinno być wpisane na listę wymówionych spotkań. W rubryce „kto wymawia mecz” wpisujemy swoje imię i nazwisko, w rubryce „komu” piszemy URLOP, a w rubryce „data” wpisujemy dokładny okres trwania. Wzięcie urlopu należy zgłosić Ewie Openchowskiej 608 492 878. Zawodnik będący na urlopie ma obowiązek rozegrania spotkań umówionych przed jego wzięciem.

 1. Z każdym zawodnikiem w przeciągu miesiąca można rozegrać mecz i rewanż. W przypadku rozegrania w ciągu miesiąca ze wszystkimi 5 zawodnikami meczu i rewanżu i nie wygrywania żadnego ze spotkań, przy jednoczesnym zajmowaniu ciągle tej samej pozycji na liście, można w tym samym miesiącu rozegrać kolejny mecz i rewanż z którymś zawodników spośród 3 będących wyżej w klasyfikacji

 1. Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.

 1. Tenisista, który w przeciągu 1 miesiąca nie rozegra dwóch meczów, zostaje przesunięty na koniec listy. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu zostaje skreślony z listy uczestników.

 1. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po swoje stronie”, dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami „fair play”. Toczone są do dwóch wygranych setów (przy 6:6 w gemach, tiebreak) przy 1:1 w setach match tiebreak (do dziesięciu punktów). Zagranie seta decydującego w innej formule skutkuje zweryfikowaniem wyniku spotkania, jako nierozegrane. Po zakończonym meczu zawodnik wygrany wpisuje jego wynik na tablice oraz jednocześnie wysyła smsem do Ewy Openchowskiej pod numer 608 492 878

 1. Rozgrywki Challenger wprowadzone zostały w celu urozmaicenia „życia tenisowego” na ciechocińskich kortach. Każda osoba przystępując do rozgrywek zgadza się z ich regulaminem i zobowiązuje się do bezsprzecznego przestrzegania.

 1. Na zakończenie sezonu rozgrywkowego /30.09.2018/ zostanie rozegrany turniej Master, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: do i powyżej 50 lat. Do udziału w turnieju zostaną zakwalifikowani zawodnicy zajmujący 4 najwyższe miejsca rankingowe.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. Przypadki wykraczające poza regulamin należy zgłaszać organizatorom celem ich rozstrzygnięcia.

 1. Osobami odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek jest Ewa Openchowska